• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
古代名人

浙江通志记载的夏姓官员和举人,进士

时间:2017/8/5 18:53:11   作者:夏明府   来源:夏氏宗亲网   阅读:4365   评论:0
内容摘要:知温州军;夏昭文 杭州路总管;夏思忠【字仲信髙邮人】顺帝时任 婺州路总管;夏若水【钱塘人已上成宗时任 温州路总管;夏若木【已上世祖时任】 台州路总管;夏贻孙成宗时任 因事钦差大臣 夏原吉【字维喆湘隂人治水江浙】 巡按御史...
<div> 知温州军;夏昭文</div>
<div><br />
</div>
<div> 杭州路总管;夏思忠【字仲信髙邮人】顺帝时任</div>
<div><br />
</div>
<div> 婺州路总管;夏若水【钱塘人已上成宗时任</div>
<div><br />
</div>
<div> 温州路总管;夏若木【以上世祖时任】</div>
<div><br />
</div>
<div> 台州路总管;夏贻孙成宗时任</div>
<div><br />
</div>
<div> 因事钦差大臣</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏原吉【字维喆湘隂人治水江浙】</div>
<div><br />
</div>
<div> 巡按御史;夏景和【防州人】?治间任</div>
<div><br />
</div>
<div> 清军御史;夏玑成化间任</div>
<div><br />
</div>
<div> 北关户部分司;夏儒【字汝醇丹徒人】嘉靖间任;夏之鳯【夀州人】万厯间任;</div>
<div><br />
</div>
<div> 承宣布政司右布政使;夏景和【长沙人】正徳间任</div>
<div><br />
</div>
<div> 承宣布政司右叅政;夏寅【字正夫华亭人】成化间任</div>
<div><br />
</div>
<div> 】承宣布政司左叅议;夏尚防【宜兴人】崇祯间任。</div>
<div><br />
</div>
<div> 提刑按察司副使;夏邦谟【涪州人】夏浚【玉山人】已上嘉靖间任</div>
<div><br />
</div>
<div> 提刑按察司佥事;夏能【当涂人】已上永乐间任</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏栻【丰城人】嘉靖间任</div>
<div><br />
</div>
<div> 都转盐运使司运使;夏礼洪武间任</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉兴府知府;夏璇洪武间任。</div>
<div><br />
</div>
<div> 】衢州府知府夏升【字景髙盐城人再任</div>
<div><br />
</div>
<div> 都指挥使;夏正(明嘉靖间浙直总督派夏正与倭寇徐海谈判被杀害)</div>
<div><br />
</div>
<div> 绍兴府知府夏霖【士顺治十三年任直保】</div>
<div><br />
</div>
<div> 汉军左翼副都统</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏景梅【顺治十五年任】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宋;荐辟夏噩【会稽人举才识兼茂】</div>
<div><br />
</div>
<div> 绍圣四年丁丑何昌言榜夏敦【鄞人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 崇宁五年丙戌蔡嶷榜;夏承【鄞人朝列大夫】</div>
<div><br />
</div>
<div> 大观三年己丑贾安宅榜;夏迁之【归安人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 绍兴八年戊午黄公度榜;夏元辅【永嘉人义乌簿】</div>
<div><br />
</div>
<div> 绍兴三十年庚辰梁克家榜;夏允廸【永嘉人建昌教授】</div>
<div><br />
</div>
<div> 乾道八年壬辰黄定榜;夏蹈中【龙游人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 淳熙三年丙申;夏僎【龙防人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 淳熙十三年丙午夏蹈古【龙防人庆寿上舍释褐</div>
<div><br />
</div>
<div> 庆元元年乙卯邹应龙榜;夏明诚【金华人安庆节推】</div>
<div><br />
</div>
<div> 庆元五年己未曾从龙榜;夏廷简【黄岩人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 进士</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉定元年戊辰郑自诚榜;夏寅【龙游人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉定七年甲戌袁甫榜;夏祐【永嘉人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宝庆二年丙戍王会龙榜;夏元吉【鄞人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 端平二年乙未吴叔吉榜;夏嚞【鄞人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 淳祐十年庚戌方逢辰榜;夏梦龙【上虞人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宝祐元年癸丑姚勉榜;夏仲亨【会稽人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宝祐四年丙辰文天祥榜;夏已震【鄞人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 景定三年壬戌方山京榜;夏鼎【仁和人】<br />
<div> 明</div>
<div><br />
</div>
<div> 荐辟;夏子谦【海寜人举吏才大理评事</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏应【安吉人举楷书提举】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏源清【龙防人举孝弟力田】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏文举【龙防人举人才西安知府】</div>
<div><br />
</div>
<div> 洪武十八年乙丑科丁显榜;夏至善【余杭人礼部郎中】</div>
<div><br />
</div>
<div> 永乐十六年戊戌科李骐榜;夏时【仁和人山东左布政】夏大有【余姚人佥事】</div>
<div><br />
</div>
<div> 正统十年乙丑科商辂榜</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏时正【钱塘人南京大理卿】</div>
<div><br />
</div>
<div> 景泰二年辛未科柯潜榜;夏埙【天台人右副都御史】</div>
<div><br />
</div>
<div> 景泰五年甲戌科孙贤榜;夏时【余姚人庶吉士佥事】</div>
<div><br />
</div>
<div> 天顺元年丁丑科黎淳榜;夏澄【天台人工部主事】</div>
<div><br />
</div>
<div> 成化二十三年丁未科费宏榜;夏鍭【天台人大理寺评事】</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉靖三十八年己未科丁士美榜;夏道南【余姚人副使】</div>
<div><br />
</div>
<div> 万厯十四年丙戌科唐文献榜;夏勲【乌程人刑部郎中</div>
<div><br />
</div>
<div> 万厯二十年壬辰科翁正春榜;夏九鼎【秀水人少詹】</div>
<div><br />
</div>
<div> 万厯三十五年丁未科黄士俊榜;夏炜【桐乡人江西防政】</div>
<div><br />
</div>
<div> 明</div>
<div><br />
</div>
<div> 举人;洪武十七年甲子科;夏止善【余杭人己丑进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 洪武二十年丁卯科;夏廸【天台人左副都御史】</div>
<div><br />
</div>
<div> 洪武二十六年癸酉科;夏节【仁和人寿州同知】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏遂禄【永嘉人甲戌进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 永乐十五年丁酉科;夏时【仁和人戊戌进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏大有【余姚人戊戌进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 永乐二十一年癸卯科;夏善【开化人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宣德四年己酉科;夏诚【仁和人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宣德七年壬子科;夏廷器【余姚人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏靖【余姚人蜀府长史】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宣德十年乙卯科;夏鲁【天台人教授】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏尚【嘉善人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏时正【仁和人乙丑进士以下三人俱</div>
<div><br />
</div>
<div> 应天中式】</div>
<div><br />
</div>
<div> 正统三年戊午科;夏朝甫【平阳人华容教谕】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏时敏【黄岩人教授】</div>
<div><br />
</div>
<div> 正统九年甲子科;夏曜【天台人教授】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏埙【天台人辛未进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 景泰元年庚午科;夏时【余姚人甲戌进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏澄【天台儒士丁丑进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 天顺六年壬午科;夏增【天台人教谕】</div>
<div><br />
</div>
<div> 成化十三年丁酉科;夏枻【仁和人翰林待诏】</div>
<div><br />
</div>
<div> 成化十六年庚子科;夏赉【富阳人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏纲【金华人衡府长史】</div>
<div><br />
</div>
<div> 成化二十二年丙午科;夏鍭【天台人丁未进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> ?宏治二年己酉科;夏雷【嵊人罗田知县】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宏?治八年乙夘科;夏釜【余姚人知州】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宏?治十一年戊午科;夏玑【余姚人灵川知县】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏有文【仁和人髙邮训导】</div>
<div><br />
</div>
<div> 宏?治十七年甲子科;夏濬【余姚儒士知县】</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉靖元年壬午科;夏涟【余姚人知县】</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉靖七年戊子科;夏淳【余姚人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉靖十年辛夘科;夏维寜【和人乙未会】</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉靖十九年庚子科;夏一纪【青田人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉靖二十五年丙午科;夏宗虞【上虞人知县</div>
<div><br />
</div>
<div> 嘉靖三十七年戊午科;夏道南【余姚人己未进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 隆庆四年庚午科;夏建寅【嘉兴人知县】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏久安【秀水人通判】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏一经【永嘉人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 万厯元年癸酉科;夏建寅【钱塘人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏日葵【秀水人知州】</div>
<div><br />
</div>
<div> 万厯十三年乙酉科;夏勲【乌程人丙戌进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 万厯十九年辛夘科;夏九鼎【嘉善人壬辰进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏汶【山隂人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 万厯二十八年庚子科;夏炜【桐乡人丁未进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 万厯四十三年乙夘科;夏元彪【徳清人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 万厯四十六年戊午科;夏允彞【嘉善人丁丑进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 天启四年甲子科;夏缮【嘉善人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 崇祯十二年己夘科;夏有竒【萧山人癸未进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏日昌【建徳人知县】</div>
<div><br />
</div>
<div> 崇祯十五年壬午科</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏之中【江山人建寜知府】<br />
<div> 顺治十二年乙未科史大成榜;夏长泰【嘉善人刑部主事】</div>
<div><br />
</div>
<div> 康熙三十九年庚辰科汪绎榜;夏灿【桐乡人知县】</div>
<div><br />
</div>
<div> 康熙五十七年戊戍科汪应铨榜;夏开衡【乌程人编修】</div>
<div><br />
</div>
<div> 雍正二年甲辰科陈惪华榜;夏封泰【归安人任邱知县】</div>
<div><br />
</div>
<div> 顺治五年戊子科;夏复【余姚人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 顺治十一年甲午科;夏长泰【嘉善人】</div>
<div><br />
</div>
<div> 康熙三十五年丙子科;夏灿【桐乡人庚辰进士】</div>
<div><br />
</div>
<div> 康熙四十七年戊子科</div>
<div><br />
</div>
<div> 夏慥【嘉善人】</div>
</div>
</div>

标签:浙江 通志 记载 夏姓 官员 举人 进士 
相关评论

夏氏宗亲网  版权所有     QQ:477951849    手机号:18908662169


夏氏宗亲网为纯属公益性的网站,无任何商业目的,弘扬大禹文化为夏氏宗亲提供寻根问祖,沟通交流,资料查询。全站资料永久免费对全球的夏氏宗亲开放,若发现网站所载信息若有不准确之处,请与管理员联系以便更正或删除

闽ICP备17018138号