• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
夏氏源流

江苏盐城盐渎夏氏手札

时间:2022/8/17 19:18:15   发帖人:夏明府   来源:夏氏宗亲网   阅读:2640   评论:7
内容摘要:1、世系源流,瓜瓞绵绵  据夏味堂所辑著的《夏检讨公年谱》记载,高邮夏氏家族的始迁祖叫夏礼,“由吴门迁高邮”,吴门即苏州。夏礼是何时由苏州迁居高邮的?尚缺乏史料证明。据《中国通史》(范文澜、蔡美彪等著,人民出版社出版)记载:明朝建国不久,朱元璋为巩固统治,发展...
江苏盐城盐渎夏氏手札江苏盐城盐渎夏氏手札江苏盐城盐渎夏氏手札江苏盐城盐渎夏氏手札江苏盐城盐渎夏氏手札江苏盐城盐渎夏氏手札江苏盐城盐渎夏氏手札江苏盐城盐渎夏氏手札1、世系源流,瓜瓞绵绵  据夏味堂所辑著的《夏检讨公年谱》记载,高邮夏氏家族的始迁祖叫夏礼,“由吴门迁高邮”,吴门即苏州。夏礼是何时由苏州迁居高邮的?尚缺乏史料证明。据《中国通史》(范文澜、蔡美彪等著,人民出版社出版)记载:明朝建国不久,朱元璋为巩固统治,发展经济,曾下令迁江南民众14万户到江北、凤阳等地。我们高邮约有三分之一家谱记载,他们的祖上是在明朝初期由苏州阊门迁入的。据此推测,高邮夏氏由苏州迁居高邮,应当在明初。   结合《夏子鐊会试硃卷》《嘉庆高邮州志》所载,我对高邮夏氏一脉的世系做了一个简要的梳理(没有“学位”和官位的未列其中)。   始迁祖:夏礼,明太学生,鸿胪寺寺丞。  一世祖:夏应龙,贡生,敕封征仕郎。夏历,明宏治乙丑(1505)进士。   二世祖:夏惟庆,光禄寺寺丞。夏之鼎,贡生。夏之璜,赣州府学教授。   三世祖:夏宗尹,庠生。夏宗吕,武进士。夏宗孔,庠生;夏洪基,乡贡;夏洪畴,乡贡。

 

  四世祖:夏闻政,贡生。夏闻喜(宗孔子),邑庠生;夏国士(宗吕子),武进士。   五世祖:夏绵祚,邑廪生。夏宏祚(国士子),庠生。   六世祖:夏绵祚七子——夏景莱,太学生;夏之芳,进士;夏廷荚,邑增生;夏之蓉,进士;夏廷芝,进士;夏之兰,邑庠生;夏之藻,举人。夏之榜(宏祚子),庠生。夏之苹(宏祚子),岁贡生。  七世祖:夏杏春(之芳子),举人。夏元春(廷荚子),太学生。夏葆春(廷芝子),举人。夏光春(廷芝子),增贡生。夏晓春(之蓉子),举人。夏馀春(之蓉子)贡生。夏兆春(之藻子)邑庠生。夏振采(之苹子),庠生。夏华春,庠生。夏富春,岁贡生。夏阳春,庠生。夏寿春,庠生。  八世祖:夏裕堂(杏春子)附监生。夏诜堂(葆春子)邑廪生。夏翼堂(葆春子),太学生。夏味堂(晓春子),举人。夏纪堂(晓春子),庠生。夏桂堂(晓春子),廪生。夏锦堂(元春子),郡廪生。夏肯堂(元春子),增生。夏宝晋(振采子),举人。夏宣堂,庠生。夏旭堂,太学生。夏在堂,庠生。夏溥堂,奉祀生。夏玉堂,廪膳生。  九世祖:夏长源(玉堂子),廪贡生。夏良嗣(诜堂子),庠生。夏成嗣(诜堂子),庠生。夏昆林(纪堂子),岁贡生。夏齐林,拔贡生。夏云林,增广生。夏丰林,郡庠生。夏和林,太学生。夏长清(裕堂子)太学生。夏长润,庠生。夏长渊,太学生。夏长沛,奉祀生。  十世祖:夏子鐊(长清子),进士。夏子铮(长清子),郡庠生。夏庶吉(长清子)庠生。夏子钊(长清子),庠生。夏焕新,庠生。夏福升,庠生。夏嘉畹,庠生。夏嘉符,庠生。夏庶康,增广生。夏焕奎,庠生。夏庶和,庠生。夏世恩,庠生。夏福祥,庠生。夏嘉亮,奉祀生。夏子酞,廪膳生。夏庶熙,庠生。夏庶绅,廪膳生。夏文恩,奉祀生。   十一世祖:夏恩福,庠生。夏承禧,增广生。……   梳理夏氏家族世系时,不能不说到带有神秘色彩的“十八鹤来堂”的故事。《嘉庆高邮州志》记载:康熙丙戍年(1706),夏闻政“营建厅舍,落成日,有十八鹤翔舞和鸣于庭,移时始去,时人以为瑞征。”《检讨公年谱》也有相似的记载:“(康熙)丙戍十岁,时西涯公(夏闻政)营厅事,有十八鹤翔舞于庭,咸以为瑞”。州志还说到:数十年后,闻政子绵祚生子七人,之芳、之蓉、廷芝并以进士官翰林,之藻举人,廷荚、之兰皆诸生,而廷荚以诗古文词雄视一时,说者谓瑞鹤之应。后来夏之蓉视学粤、楚,回到京师后,追绘为图,名流多有题咏,“于是十八鹤来堂之名,海内传为佳话”。
标签:江苏 盐城手札 
相关评论

夏氏宗亲网  版权所有  手机号/微信:18908662169


夏氏宗亲网为纯属公益性的网站,无任何商业目的,弘扬大禹文化为夏氏宗亲提供寻根问祖,沟通交流,资料查询。全站资料永久免费对全球的夏氏宗亲开放,若发现网站所载信息若有不准确之处,请与管理员联系以便更正或删除

闽ICP备17018138号